Bijna de helft van uw energiekosten voor warm water kunt u besparen door te kiezen voor een zonneboiler. Een zonneboiler is altijd duurzaam: zonlicht raakt namelijk nooit op, en bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij.

Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector om zonnewarmte op te vangen, maar ook uit leidingen en een pomp om het warme warme water in een voorraadvat op te slaan. Het water in dit vat is trouwens niet het water dat u vervolgens gebruikt, maar het vat is een warmtebron voor uw leidingwater. Het kan wel 90 graden worden! En schijnt de zon niet hard genoeg? Dan springt een naverwarmer bij. U zit dus nooit zonder warm water.

Op de website van Milieucentraal leest u meer over zonneboilers.

Als u zonnecollectoren plaatst kunnen deze het beeld van uw pand, de straat of het landschap sterk beïnvloeden. Soms zijn daar ook regels voor, bijvoorbeeld als u in een monument woont of in een beschermd dorps-of stadsgezicht. Welstandsorganisatie Libau heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor het zorgvuldig plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren. Die vindt u in deze brochure