Over energie besparen via verwarming en warm water bestaan veel fabels. Sommige huishoudens laten nog steeds de verwarming ’s nachts aan, en vrezen onterecht dat een spaardouche het doucheplezier verpest.

Er zijn diverse manieren om uw huis en tapwater energiezuiniger te verwarmen. Tegenwoordig zijn er veel alternatieven voor de gasgestookte cv-ketel, zoals een warmtepompzonneboiler of infraroodpanelen.
Op de website van Milieucentraal leest u meer over deze en andere duurzame systemen.

Vragen over duurzaam verwarmen?

Hieronder vindt u zes veelgestelde vragen over duurzaam verwarmen:


1. Waarom zijn warmtepompen duurzaam?
Warmtepompen werken op elektriciteit, en elektriciteit kan met windmolens en zonnepanelen duurzaam opgewekt worden. Daar komt bij: warmtepompen maken slim gebruik van de warmte in lucht of de bodem. Daarom zijn ze heel energiezuinig. Met 1 kWh stroom maken ze 2 tot 5 kWh warmte. Omdat ze zo zuinig zijn, bespaart u met een warmtepomp nu al – met de huidige grijsgroene stroommix – op de uitstoot van CO2.

2. Wat is het nut van een hybride warmtepomp?
Voor een volledige – all electric – warmtepomp is het nodig dat uw huis (zeer) goed geïsoleerd is, want anders krijgt de warmtepomp het huis hartje winter alleen met veel extra energie goed warm.

Veel huizen die tot in de jaren 90 gebouwd zijn, zijn wel matig maar nog niet goed geïsoleerd. U kunt dan als eerste stap beginnen met een hybride warmtepomp in plaats van een volledige. Een hybride warmtepomp werkt samen met een cv-ketel op gas, die bijspringt als de warmtepomp het niet aan kan. Uw gasverbruik daalt en uw stroomverbruik neemt toe. Al met al daalt uw uitstoot van CO2 in vergelijking met een hr-ketel. Is uw huis eenmaal voldoende geïsoleerd, dan kunt u overstappen naar een volledige warmtepomp als de hybride aan vervanging toe is.

Bij sommige huizen, zoals monumenten, is goede of zeer goede isolatie lastig te realiseren. Een hybride warmtepomp met groen gas biedt dan uitkomst. Als het niet zo koud is werkt de warmtepomp op duurzame stroom, de hr-ketel op groen gas neemt het over als het te koud is. Groen gas wordt nu nog niet verspreid via het gasnet, maar het wordt bijvoorbeeld voor binnensteden als een duurzame optie voor de toekomst gezien.

Lees meer over hybride warmtepompen.

3. Wat is een warmtenet?
Al jaren geleden zijn de eerste warmtenetten (stadsverwarming) gebouwd. In de wijk ligt een netwerk van geïsoleerde buizen met warm water. Met een speciaal kastje (kleiner dan een hr-ketel) gaat de warmte van het net naar de vloerverwarming of radiatoren in de woning en naar de boiler voor warm water.

De warmte in het net komt van bijvoorbeeld restwarmte van fabrieken, van afvalverbranding, en van biomassacentrales. Ook zijn er ontwikkelingen om warmte uit de aarde te gebruiken (500 meter of dieper): geothermie.

Lees meer over warmtenetten.

4. Wanneer zijn infraroodpanelen een duurzame keuze?
Infraroodpanelen werken met stralingswarmte. Het voelt alsof u in een lentezonnetje staat. De lucht in de kamer blijft koel. Infraroodpanelen warmen binnen 3 minuten op. Uw hele huis verwarmen met infraroodpanelen is in de meeste huizen niet duurzaam (want kost veel stroom). Verwarming met infraroodpanelen kan wél geschikt zijn als uw huis heel goed geïsoleerd is, als u in een klein appartement woont met goede isolatie, of als u het combineert met lagetemperatuur-verwarming van een warmtepomp of warmtenet.

Lees meer over infraroodpanelen.

5. Wat is het voordeel van een collectieve warmtepomp per blok?
Een alternatief voor iedereen zijn eigen warmtepomp is: een collectieve warmtepomp voor een blok of rij woningen, in combinatie met een klein warmtenet. Stel een energiebedrijf biedt dit aan, dan hoeft u als individuele eigenaar niet zelf alles uit te zoeken en te regelen, en het kost u niet in één keer een smak geld. U moet natuurlijk wel een vast bedrag per maand voor de aansluiting betalen, naast de kosten voor de warmte zelf.

6. Hoe duurzaam is een ketel op hout?
Een pellet cv-ketel of biomassaketel brandt op kleine, geperste houtkorrels. Er zijn verschillen van inzicht over de vraag hoe duurzaam hout als energiebron is. Het maakt daarbij uit waar het hout vandaan komt. Worden er bomen voor gekapt, of gaat het om resten die niet op een andere manier gebruikt worden? Ook is er een discussie over fijnstof in woonwijken en de vraag hoeveel een pellet cv-ketel of biomassaketel daaraan bijdraagt.

Hout kan ook gebruikt worden voor grote biomassaketels die warmte leveren aan een warmtenet. Bij zulke grote ketels is het makkelijker om maatregelen te nemen om de uitstoot van fijnstof te beperken.

Lees meer over een pelletkachel of biomassaketel.

Bron: Milieu Centraal