Vanaf 2 september kunt u SEEH-subsidie aanvragen

26 augustus 2019

De subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH) is opnieuw opengesteld. Voor isolatiemaatregelen die vanaf 15 augustus 2019 uitgevoerd worden, kan weer subsidie worden aangevraagd. Als huiseigenaar en bewoner komt dat ongeveer neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

De belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat ten minste 2 isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Mocht dat gebeurd zijn, dan kunt u ook subsidie krijgen voor een paar extra maatregelen die energie besparen, zoals een isolerende voordeur en EPA-advies. Een ander criterium is dat er in de vorige ronde geen SEEH-subsidie is aangevraagd.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) met isolatie wordt uitgebreid.

Vanaf 2 september kunt u uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bekijk de subsidie in het subsidie en financieringsoverzicht op het energieloket en vraag daar de folder aan.