Tags: subsidie

Subsidie verhoogd

12 december 2016

Sinds 15 september is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor twee of meer energiebesparende maatregelen. Er was eind november al meer aangevraagd dan er in de pot zit. Daarom heeft de subsidieverstrekker bekend gemaakt dat het bedrag wordt verhoogd. In de eerste ronde was € 20,5 miljoen beschikbaar. Per 1 januari 2017 wordt dit subsidiebedrag verhoogd met € 21,2 miljoen naar € 41,7 miljoen. Daarnaast is besloten dat de eerste tranche doorloopt tot 1 januari 2018 – in plaats van tot 1 maart 2017. In totaal is er tot 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

Een belangrijke wijziging is dat voor aanvragen die na 5 december 2016 zijn ingediend geldt dat het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste € 20.000 bedraagt. Ook voor een vereniging van eigenaren bedraagt de gemiddelde subsidie per koopwoning ten hoogste € 20.000.

Klik hier voor meer informatie over actuele subsidieregelingen.