Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) verandert in 2020

31 december 2019

Subsidie op pelletkachels en biomassaketels gaat vervallen. Deze apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit dan gasinstallaties, maar uit een evaluatie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat dat niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten. Daarnaast vervalt de ISDE-subsidie voor warmtesystemen in nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Deze woningen moeten namelijk bij oplevering al voorzien zijn van een warmtesysteem zonder aardgas.

Wijzigingen per 1 januari 2020 op een rij:

  1. De subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt.
  2. De subsidie voor warmtesystemen die worden geplaatst in woningen waarvan de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd, vervalt.
  3. Het subsidiebedrag verandert voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers.

Overgangsperiode
Voor particuliere woningeigenaren gelden overgangsperiodes:

  • Heeft u vóór 1 januari 2020 voor uw eigen woning een pelletkachel of biomassaketel aangeschaft en geïnstalleerd? Dan hebt u na de installatie nog 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen.
  • Heeft u vóór 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft voor een woning waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd? En installeert u die voor 1 juli 2020? Dan kunt u binnen 6 maanden na de installatie nog subsidie aanvragen in 2020.

Deze overgangsbepalingen zijn ingesteld, omdat woningeigenaren bij de aanschaf van het apparaat nog niet op de hoogte konden zijn van het beëindigen van de subsidie. Heeft u vragen over deze of andere subsidies? Neem contact op met ons. Wij staan voor je klaar!

Bron: RVO